Contact Formulier
Startpagina Contact Formulier
Contact Formulier
Overeenkomstig de GDPR (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) brengen wij u ervan op de hoogte dat uw persoonsgegevens op de hierna omschreven manier door ons worden verwerkt.
De onderneming Haier Benelux, met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, België (+ 32 2 528 05 50 / benelux@haiereurope.com ) verzamelt bepaalde gegevens over u met als doel het voor u mogelijk te maken contact met ons op te nemen om informatie te krijgen over producten en reparatieacties.
Deze aanpak is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u aan onze onderneming bindt.
De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt hebben betrekking tot uw identificatiegegevens alsook de informatie aangaande het (de) aangekochte product(en).
Deze gegevens zijn bestemd voor onze interne diensten (communicatie, marketing) en onze moedermaatschappij in China. De overdracht van gegevens naar China wordt strikt geregeld door de ondertekening van modelcontractbepalingen, aangenomen door de Europese Commissie, tussen Haier Benelux en onze moedermaatschappij.
Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal vijf jaar, te tellen vanaf de laatste keer dat u zelf met ons contact hebt opgenomen.
In toepassing van artikels 16 tot 21 van de GDPR en binnen de strikte voorwaarden die door deze worden voorzien, hebt u een recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking, evenals een recht op toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk via briefpost of e-mail (benelux@haiereurope.com) contact op te nemen met onze maatschappelijke zetel. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.
Indien u de bovenbedoelde rechten niet kunt uitoefenen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contact informatie

* Verplichte velden
* Voornaam

* Achternaam

* Geslacht
* gemeente

* Postcode

* Land
 • Belgium
* Telefoonnummer

Product informatie

* Categorie

* Model

* Type aanvraag
  • Installatie & Connectiviteit
  • Nieuwe producten
  • Andere
  • Productwerking
  • Specificatie
  • Gebruikershandleiding
  • Waar te koop

* Bericht
Bijlage (JPG/PNG/PDF formaat)
* E-mail

* E-mail bevestigen

Contacteer Ons


Stel een vraag aan onze technishe dienst

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines