Formularz kontaktowy
Strona główna Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
Zgodnie z “RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z poniższymi zasadami.
Haier Poland z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa (tel. (22) 295 04 03 / biuro@haier.pl) gromadzi Twoje dane w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami w zakresie uzyskiwania informacji o produktach i działaniach naprawczych.
Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy z Haier Poland, której jesteś stroną.
Przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą Twoich danych identyfikacyjnych, a także informacji o zakupionym produkcie (produktach).
Dane są przekazywane do naszych wewnętrznych serwisów (komunikacji, marketingu) i do naszej firmy macierzystej w Chinach. Przekazywanie danych do Chin jest ściśle regulowane przez podpisanie pomiędzy Haier Poland a naszą Spółką dominującą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
Przechowujemy te dane maksymalnie przez okres pięciu lat od Twojego ostatniego kontaktu z naszą firmą.
Zgodnie z artykułami od 16 do 21 RODO i w ściśle określonych przez nie warunkach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu i do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia Twoich danych.
Swoich uprawnień możesz dochodzić pisząc drogą pocztową na adres naszego biura lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@haier.pl. Do zgłoszenia musi zostać dołączona kopia dokumentu tożsamości.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (https://uodo.gov.pl/).

Dane kontaktowe

*Pola obowiązkowe
* Imię

* Nazwisko

*Płeć
*Miasto

* Kod pocztowy

* Kraj
 • Polska
*Telefon

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Typ zgłoszenia
  • Instalacja i podłączenie
  • Nowe produkty
  • Inne
  • Działanie produktu
  • Specyfikacje
  • Instrukcja obsługi
  • Gdzie kupić

*Wiadomość
Załącznik (formaty: JPG/PNG/PDF)
* Email

* Potwierdź adres email

POTWIERDŹ