Rejestracja produktu

Dane kontaktowe

* Imię

* Nazwisko

* Płeć
* Data urodzenia

* Miejsce zamieszkania
  • Polska
* E-Mail

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Numer seryjny

* Data zakupu

* Nazwa sprzedawcy

close
Dane osobiste

Zgodnie z “RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z poniższymi zasadami.

 

Haier Poland z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa (tel. (22) 295 04 03 / biuro@haier.pl) gromadzi Twoje dane w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami w zakresie uzyskiwania informacji o produktach i działaniach naprawczych.

 

Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy z Haier Poland, której jesteś stroną.

Przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą Twoich danych identyfikacyjnych, a także informacji o zakupionym produkcie (produktach).

 

Dane są przekazywane do naszych wewnętrznych serwisów (komunikacji, marketingu) i do naszej firmy macierzystej w Chinach. Przekazywanie danych do Chin jest ściśle regulowane przez podpisanie pomiędzy Haier Poland a naszą  Spółką dominującą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

Przechowujemy te dane maksymalnie przez okres pięciu lat od Twojego ostatniego kontaktu z naszą firmą.

 

Zgodnie z artykułami od 16 do 21 RODO i w ściśle określonych przez nie warunkach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu i do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia Twoich danych.

 

Swoich uprawnień możesz dochodzić pisząc drogą pocztową na adres naszego biura lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@haier.pl.  Do zgłoszenia musi zostać dołączona kopia dokumentu tożsamości.  

 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (https://uodo.gov.pl/).

Haier_Data protection policy