ข่าวสาร
หน้าแรก ข่าวสาร ต้อนรับผ...
ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันรปัญญาภิวัฒน์
08-13 2013

วันนี้ (13 สิงหาคม 2556) ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาปริญญาโท C-MBA (ภาคภาษาจีน) กว่า 30 ท่าน จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในกลุ่มซีพี ออลล์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไฮเออร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาดูงานของสถาบัน ฯ

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789