เครื่องปรับอากาศ

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VDB03T

 • HSU-13VDB03T

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VDB03T

 • Dawn Cool

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VNQ03T (N)

 • Air Flow
 • EGAT Level 5
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24VNQ03T (N)

 • A PAM-DC
 • Turbo Cool
 • Air Flow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18VNQ03T (N)

 • A PAM-DC
 • Turbo Cool
 • Air Flow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VNQ03T (N)

 • A PAM-DC
 • Turbo Cool
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VDA03T

 • Wi-Fi Control
 • Eco-pilot Sensors
 • Air Flow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VDA03T

 • Wi-Fi Control
 • Eco-pilot Sensors
 • A PAM-DC

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789