เครื่องปรับอากาศ

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HPU-24FST03T

 • A-PAM Inverter
 • Wi-Fi Control
 • Smart Phone Control

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24CTR03T(H)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18CTR03T(H)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13CTR03T(H)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10CTR03T(H)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Comfortable Sleep

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24CTR03T(N)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Strong Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18CTR03T(N)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Strong Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13CTR03T(N)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Strong Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10CTR03T(N)

 • Turbo Cool
 • Long Distance
 • Strong Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24VNR03T

 • Self Cleaning
 • Turbo Cool
 • 3D Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18VNR03T

 • Self Cleaning
 • Turbo Cool
 • 3D Airflow

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VNR03T

 • Self Cleaning
 • Turbo Cool
 • 3D Airflow

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789