ตู้แช่

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ตู้แช่แข็ง

HCF-728H-2

 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-628H-2

 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-568H-2

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2 (GY)

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2 (YW)

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28ํ ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2 (WW)

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1700PCS2-LED

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่แข็ง

HCF208H-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1400PCS2-LED

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่แข็ง

HCF-228-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-2000PCS6

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • พัดลมกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

ตู้แช่แข็ง

HCF-368H-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28ํ ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789