ตู้แช่

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

FCD-395H-2

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

FCD-295H-2

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

SC-1100PCS2

  • การควบคุมอุณหภูมิ
  • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
  • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789