ตู้แช่

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ตู้แช่แข็ง

HCF-728H-2

 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-628H-2

 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

FCD-395H-2

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

FCD-295H-2

ตู้แช่ 2 ระบบความเย็น

SC-1100PCS2

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1700PCS2-LED

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1400PCS2-LED

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เชิงพาณิชย์

SD-296G

ตู้แช่เชิงพาณิชย์

SD-376G

ตู้แช่เชิงพาณิชย์

SD-262A

 • ฝากระจกนิรภัย มองเห็นสินค้าชัดเจน
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-2000PCS6

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • พัดลมกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1300PCS4

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • พัดลมกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789