ไมโครเวฟ

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ไมโครเวฟ

HMWO-20GEW

 • ฟังก์ชั่นอุ่นอาหารปกติ ฟังก์ชั่นทำละลาย ฟังก์ชั่นย่าง
 • ฟังก์ชั่นผสมผสาน (ไมโครเวฟ + ย่าง)
 • โปรแกรมอัตโนมัติ 12 โปรแกรม

ไมโครเวฟ

HMOW-23GMW

 • ประตูกระจกแข็งแรงปลอดภัย
 • ฟังก์ชั่นอุ่นอาหารปกติ
 • ฟังก์ชั่นทำละลาย

ไมโครเวฟ

HMOW-23GEW

 • โปรแกรมอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
 • ตั้งค่าการทำอาหารต่อเนื่องได้ 2 คำสั่งต่อ 1 ครั้ง
 • ตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้

ไมโครเวฟ

HMWO-25GEW

 • ฟังก์ชั่นอุ่นอาหารปกติ ฟังก์ชั่นทำละลาย ฟังก์ชั่นย่าง
 • ฟังก์ชั่นผสมผสาน (ไมโครเวฟ+ย่าง)
 • โปรแกรมอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
หาข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789