ตู้เย็น

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

หนึ่งประตู

HR-CDA15SP (HR-CEA 15SP)

  • Smart Curve
  • Smart Color
  • Smart Cooling

หนึ่งประตู

HR-CDC18 (HR-CEC18)

  • Super Big
  • Smart Saving
  • Smart Curve

หนึ่งประตู

HR-BDN18VS

  • Super Big
  • Super Save
  • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789