คุณสมบัติที่สำคัญ
  • ระบบเสียง Surrounding
  • ระบบภาพ Digital LED TV 32
  • ช่องต่อเพิ่มความบันเทิง