Sản phẩm Haier
   Tổng quan Trò chuyện trực tuyến
  Dịch vụ và hỗ trợ
   Sản phẩm Haier
  Tiêu chuẩn RoHS
Quý khách ở đây: Trang chủ Tiêu chuẩn RoHS Sản phẩm HAIER
Công bố phù hợp tiêu chuẩn RoHS
Sản phẩm thương hiệu HAIER phù hợp với những yêu cầu theo thông tư số 30/2011/TT-BCT và 4693/QD-BCT (Vietnam RoHS) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012. Những tiêu chuẩn giới hạn về chất gây nguy hiểm (RoHS) được thực hiện, đảm báo tính thân thiện môi trường và an toàn cho người sử dụng. 
Danh sách sản phẩm hợp chuẩn
 • Máy giặtHWM70-9288DD;  HWM80-9288DD;  HWM110-9188DD;  HWD1406;  HWD100-1297HIR;  HWM90-6688; 
 • Tủ lạnhHRF-336GB/GR/SS;  HRF-663DTA2;  HB21FIGB;  HRF-225A;  HRF-205A;  HRF-185A;