Vacatures
Solliciteer voor Haier
Vervolledig het volgende formulier zo nauwkeurig mogelijk en klik " solliciteer nu" om jouw informatie te versturen.
De verzamelde persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan computerverwerking om te reageren op verschillende verzoeken en vragen van onze klanten via het contactformulier of nieuwsbrieven. Houd er rekening mee dat de ontvanger van deze gegevens Haier Consumentenservice is. Uw verstrekte persoonlijke gegevens worden door Haier vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen doorgestuurd naar derden na het verkrijgen van uw toestemming en / of het informeren van u. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft iedereen die zijn contactinformatie of andere persoonlijke informatie op de site heeft achtergelaten toegang tot informatie over zijn naam, het volgende adres: Route de Lennik 451 B-1070 Anderlecht België. U kunt ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.
* Veld vereist
* Naam :

* gemeente :

* Land :
 • Belgium
  • Austria
  • Belgium
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Guadeloupe
  • Ireland
  • Italy
  • Luxemburg
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Russia
  • Spain
  • United Kingdom

* Telefoon :

* E-mail :

Haier Sites :
 • Haier UK
  • Haier Belgie
  • Haier Deutschland
  • Haier España
  • Haier Italia
  • Haier France
  • Haier UK
  • Haier R&D Centre Nuremburg
  • Haier Factory Compadoro

Departement :
 • Finance
  • Finance
  • Logistics
  • After Sales Service
  • Marketing
  • Digital Media & Communication
  • HR/Legal
  • Sales
  • Others

Onderwerp :
 • Training & Development Executive
  • Work for Haier!
  • Other

Bericht :
* CV :

Selecteer bestand en klik Upload om het bestand te uploaden.

* Motivatie brief :

Ik heb de overeenkomst gelezen en goedgekeurd.

Product gids

Heb je software of handleiding nodig ? Je vindt het hier!
Herstelling aanvraag

In één click, onze deur tot deur service staat klaar.

Contacteer Ons


Stel een vraag aan onze technishe dienst

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines
close
Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) delen wij u mee dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt.


Haier Benelux, gevestigd te Lenniksebaan 45B, 1070 Anderlecht, België, verzamelt een deel van uw gegevens zodat u online bij ons bedrijf naar een vacature bij ons bedrijf kunt solliciteren.

 

Deze verwerking is noodzakelijk ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Haier Benelux omdat de mogelijkheid om online te solliciteren de sollicitatieprocedure versnelt en deze op een groepsniveau harmoniseert.

 

Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u niet online solliciteren, maar u kunt, bijvoorbeeld ook schriftelijk bij ons solliciteren.


De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben betrekking op uw identiteit en uw contactgegevens, evenals op uw professionele loopbaan en uw academische achtergrond.

 

Deze gegevens worden aan onze interne diensten (HR) en aan ons moederbedrijf in China doorgegeven. De overdracht van gegevens naar China is strikt gereguleerd door de ondertekening van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen tussen Haier Benelux en onze moedermaatschappij.


Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf uw laatste sollicitatie.


Op grond van de artikelen 16 tot en met 21 van de AVG en binnen de strikte voorwaarden die deze daaraan stellen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en de beperking daarvan te verkrijgen en bovendien het recht op toegang tot, rectificatie -, wissing - en overdraagbaarheid van uw gegevens.

U oefent deze rechten uit door naar ons hoofdkantoor te schrijven of een e-mail te sturen naar dataprotection@haier.be. Daarbij moet dit verzoek vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).