Kariera
Aplikuj Specjalista ds. rozwoju
Prosimy jak najdokładniej wypełnić poniższy formularz i nacisnąć przycisk "Aplikuj", by przesłać swoje zgłoszenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Haier Consumer Service (Dział Obsługi Klienta Haier Poland Sp. z o.o.) w celu realizacji zgłoszeń serwisowych, w tym również na ich udostępnienie innym podmiotom, przy pomocy których zgłoszenie serwisowe będzie realizowane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Haier Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania zgłoszenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądanie ich sprostowania lub usunięcia.

Dane kontaktowe

* Imię

* Nazwisko

* Miasto :

* Kraj :
 • Polska
  • Andorra
  • Austria
  • Bęćkowo
  • Belgia
  • Bułgaria
  • Cypr
  • Estonia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Węgry
  • Irlandia
  • Włochy
  • Łotwa
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Holandia
  • Polska
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowenia
  • Hiszpania
  • Wielka Brytania

* Numer telefonu :

* Email :

Biuro Haier :
 • Haier PL
  • Haier Belgie
  • Haier Deutschland
  • Haier España
  • Haier Italia
  • Haier France
  • Haier UK
  • Haier R&D Centre Nuremburg
  • Haier Factory Compadoro

Department :
 • Finance
  • Finance
  • Finance
  • Logistics
  • After Sales Service
  • Marketing
  • Digital Media & Communication
  • HR/Legal
  • Sales
  • Others

Temat :
 • Training & Development Executive
  • Work for Haier!
  • Other

Wiadomość :
*CV :

Proszę wybrać plik i nacisnąć przycisk "prześlij".

* List motywacyjny:

Przeczytałam(em) i zapoznałam(em) się z warunkami prawnymi

Informacje o produkcie

Poszukujesz instrukcji obsługi lub sterowników? Znajdziesz je tutaj!
Zgłoszenie serwisowe

Jeden krok - serwis door-to-door.

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center
close
Dane osobiste

Zgodnie z „RODO” (rozporządzenie UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Państwa dane osobowe podlegają opisanemu poniżej przetwarzaniu.


Firma Haier Poland, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, zbiera niektóre Państwa dane w celu umożliwienia Państwu złożenia podania o pracę w naszej firmie przez Internet.

 

Przetwarzanie to jest konieczne do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Haier Poland, ponieważ możliwość złożenia podania o pracę przez Internet przyspiesza procedurę zatrudniania i ujednolica ją na poziomie grupy.

 

W przypadku niepodania danych nie ma możliwości ubiegania się o pracę przez Internet, można jednak wysłać podanie innymi metodami, w szczególności listownie.


Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują tożsamość oraz informacje kontaktowe, jak również Państwa ścieżkę zawodową i kwalifikacje akademickie.

 

Dane te są przekazywane do naszych służb wewnętrznych (kadry) oraz do naszej spółki dominującej w Chinach. Przekazywanie danych do Chin podlega ścisłym regulacjom i obejmuje podpisanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską przez Haier Poland i naszą spółkę dominującą.


Przechowujemy te dane przez maksymalny okres dwóch lat od daty Państwa ostatniego podania.


Zgodnie z art. 16 do 21 RODO po spełnieniu ścisłych, wprowadzonych tam warunków, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia go, jak również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia.


Z praw tych można skorzystać, przesyłając pismo do naszej siedziby głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
dataprotection@haier.pl, z zastrzeżeniem że do żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.

 

Można też wnieść skargę do polskiego organu nadzoru (https://www.uodo.gov.pl/).