Strona głównaInformacje prawne

News Haier - Informacje prawne

06 08 2012

Haier Europe Trading dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były poprawne. Haier Europe Trading nieustannie poszukuje sposobów na doskonalenie specyfikacji technicznych, wzornictwa i procesów produkcyjnych swoich produktów, stawiając na ciągłą innowację. Mimo dokładania wszelkich starań, aby tworzyć produkty o stale aktualnych specyfikacjach Niniejsza strona nie powinna być traktowana jako niezawodne źródło informacji na temat produktów i usług Haier, a nawet odzwierciedlenie jej najnowszej oferty.


Akceptacja i zmiany Ogólnych Warunków

W przypadku gdyby jakikolwiek punkt niniejszych Ogólnych Warunków został uznany za nieważny ze względu na obowiązujące prawo, punkt ten będzie wyłączony z Ogólnych Warunków. Wszystkie pozostałe punkty niniejszych Ogólnych Warunków będą nadal obowiązywały i będą wiążące dla wszystkich stron. Haier Europe Trading zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Ogólnych Warunków w dowolnej chwili i do opublikowania ich w Internecie. W przypadku braku pełnej akceptacji Ogólnych Warunków, należy natychmiast przerwać korzystanie z niniejszej strony internetowej.


Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa, włącznie z prawami autorskimi i innymi prawami odnoszącymi się do danych zawartych na niniejszej stronie internetowej, jak również wszystkie zawarte na niej treści, są własnością Haier Europe Trading lub są rozpowszechniane przez Haier Europe Trading za zgodną właściciela tych praw.

Zabronione jest odtwarzanie, kopiowanie, ponowne edytowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazu, grafiki, logo, klucza, ikony, zbioru obrazów lub ich adaptacja. Nadto zabronione jest naruszanie kodu źródłowego oraz oprogramowania zarówno do celów handlowych jak i edytorskich, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Haier Europe Trading lub właściciela wspomnianych praw. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji do materiałów oraz informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jak również wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów innych niż cele prywatne i niekomercyjne. Niniejsza strona internetowa może być wykorzystywana wyłącznie do celów dopuszczanych przez prawo. Haier Europe Trading zastrzega sobie prawo rozpowszechniania wszystkich materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, włącznie z tekstami i obrazami, niezależnie od tego, czy znajdują się one na stronie czy są przedstawione w innej formie. Haier Europe Trading zastrzega sobie także prawo do nadzorowania korzystania z treści zawartych na niniejszej stronie internetowej i do wprowadzania zmian lub usuwania dowolnych ich elementów.

Odpowiedzialność

Haier Europe Trading dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej były poprawne, wyczerpujące i aktualne. Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej użytkownik jest zobowiązany w każdym przypadku do przestrzegania Ogólnych Warunków, które stają się wiążące od momentu pierwszej wizyty na stronie internetowej. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw użytkownika niniejsza strona internetowa i wszystkie informacje, teksty, nazwy, obrazy, zdjęcia, logo, linki, ikony i wszystkie pozostałe elementy będą dostarczone „w stanie aktualnym” i „dostępnym” ale bez żadnej gwarancji ani autoryzacji dosłownej czy domniemanej. W szczególności Haier Europe Trading nie gwarantuje, iż informacje zawarte na niniejszej stronie są poprawne i wyczerpujące. Nadto Haier Europe Trading nie zapewnia ciągłości korzystania z niniejszej strony internetowej. Haier Europe Trading nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub straty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie spowodowane korzystaniem z informacji podanych na niniejszej stronie internetowej lub wykorzystaniem produktów przedstawionych na niniejszej stronie, danych lub informacji, które wynikają z niniejszej strony. Nadto Haier Europe Trading nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje użytkowników związane z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej ani ze stopniem jej dostępności.


Zewnętrzne linki

Wszelkie zewnętrzne strony internetowe, na które można się udać po kliknięciu na linki hipertekstowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej, znajdują się poza kontrolą Haier Europe Trading i są odwiedzane  przez użytkownika na jego wyłączne ryzyko. Haier Europe Trading nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek treści ani linki znajdujące się na innych stronach internetowych.


Zmiany:

Haier Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności, zmian zasobów swojego portalu/stron internetowych, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do naszego portalu/stron internetowych. Rzeczowe zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy portalu/stron internetowych mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych użytkowników oraz osób zainteresowanych naszymi ofertami.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy je kierować na adres biuro@haier.pl


Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center