Strona głównaDane osobistePOLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki przechowywane w Państwa komputerze. Ich celem jest przechowywanie niewielkich ilości konkretnych danych dotyczących przeglądania przez Państwa naszej witryny.

Pliki cookie pomagają usprawnić wizyty w naszej witrynie:

              Pamiętają ustawienia, dzięki czemu nie ma potrzeby zapisywania ich przy każdej wizycie na nowej stronie.

              Zapamiętują podane przez Państwa informacje (np. kod pocztowy), dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego ich wprowadzania.

              Dają Państwu możliwość ocenić sposób korzystania z witryny, co pozwala nam zagwarantować, że witryna ta spełnia Państwa potrzeby.

Prosimy zauważyć, że pliki cookie nie niszczą Państwa komputera oraz że w wykorzystywanych w tej witrynie plikach cookie nie przechowujemy żadnych identyfikujących Państwa informacji.

 

Wykorzystywane pliki cookie:

Ogólne pliki cookie

Ta witryna została opracowana za pomocą technologii Java. Do zarządzania Państwa sesją używamy wbudowanego pliku cookie dotyczącego sesji (JSP.SessionID). W chwili uzyskania dostępu do witryny serwer tworzy pojedynczą sesję zachowaną przez czas wizyty. Jeżeli mają Państwo konto HaierClub, nasza witryna sprawdza też Państwa dane logowania.

 

Ocena korzystania z witryny: Google Analytics

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do określenia sesji użytkownika i zapewnienia wielu istotnych funkcji w raportach Google Analytics. Usługa Google Analytics tworzy lub aktualizuje pliki cookie wyłącznie w celu zbierania danych niezbędnych do raportów. Ponadto usługa Google Analytics korzysta jedynie z oryginalnych plików cookie. To oznacza, że wszystkie pliki cookie stworzone przez Google Analytics dla Państwa domeny wysyłają dane wyłącznie na serwery dla Państwa domeny. W związku z tym pliki Google Analytics należą do tej witryny, a dane nie mogą zostać zmodyfikowane ani wyodrębnione przez usługę lub inną domenę.


W poniższej tabeli pokazano rodzaje informacji pozyskiwanych przez pliki cookie Google Analytics i wykorzystywanych w raportach Google Analytics.

 

Funkcja                    

Opis pliku cookie                    

Plik cookie                    

Zdefiniowanie zakresu treści witryny                    

Ponieważ dostęp do plików cookie do odczytu/zapisu jest   ograniczony kombinacją nazw plików cookie i ich domen, domyślne śledzenie   gości przez Google Analytics jest ograniczone do domeny strony, na której   zainstalowany jest kod śledzenia. W przypadku najczęściej spotykanego   scenariusza, w którym kod śledzenia jest zainstalowany w jednej domenie (i   nie jest zainstalowany w żadnej innej domenie podrzędnej), ogólna   konfiguracja jest poprawna. W pozostałych sytuacjach w przypadku chęci   śledzenia treści domen lub domen podrzędnych bądź ograniczenia śledzenia do   mniejszych części jednej domeny, wykorzystuje się inne funkcje kodu śledzenia   ga.js w celu zdefiniowania zakresu treści. Więcej informacji można znaleźć w   dokumencie Kolekcja API znajdującym się w sekcji Domeny i Katalogi.                    

Wszystkie pliki cookie                    

Analiza sesji gościa                    

Śledzenie Google Analytics dla skryptu ga.ja wykorzystuje dwa   pliki cookie w celu ustanowienia sesji. W przypadku braku któregoś z tych   dwóch plików cookie rozpoczęcie nowej sesji jest wywoływane przez dowolną   aktywność użytkownika. Szczegółową definicję i listę scenariuszy zakończenia   sesji można znaleźć w artykule Sesja (Sesja) w Centrum Pomocy. Można   dostosować czas trwania sesji domyślnej za pomocą funkcji   _setSessionCookieTimeout ().
  Opis ten dotyczy kodu śledzenia ga.js dla stron. W przypadku korzystania z   usługi Analytics w innych środowiskach (takich jak flash lub środowisku mobilnym)   należy sprawdzić dokumentację tych środowisk, by poznać sposób obliczania lub   ustanawiania sesji.
                   

__utmb
 
__utmc                    

                     

                     

Identyfikacja pojedynczej przeglądarki                    

Każda przeglądarka odwiedzająca stronę w Państwa witrynie ma   unikatowy identyfikator z plikiem cookie __utma. W związku z tym kolejne   wizyty w Państwa witrynie są rejestrowane jako wykonywane przez tego samego   (jednego) gościa. Dlatego gdyby ktoś nawiązał kontakt z Państwa witryną za   pomocą przeglądarki Firefox i Internet Explorer, w raporcie Analytics   śledzono by tę aktywność jako aktywność dwóch unikatowych gości. I podobnie,   gdyby z tej samej przeglądarki skorzystało dwóch różnych gości, każdy z   odrębnym kontem komputera, aktywność ta byłaby zarejestrowana jako aktywność   dwóch unikatowych gości. Ponadto jeżeli przeglądarka jest używana przez dwie   różne osoby posiadające to samo konto komputera, rejestrowana jest tożsamość   jednego użytkownika, nawet jeżeli dostęp do strony miały dwie unikatowe   osoby.                    

                     

__utma                    

Śledzenie źródeł ruchu i nawigacja                    

Kiedy goście odwiedzają Państwa witrynę za pośrednictwem   wyszukiwarki, bezpośredniego łącza lub reklamy prowadzącej do Państwa strony,   usługa Google Analytics przechowuje rodzaj informacji referencyjnych w pliku   cookie. Parametry ciągu wartości pliku cookie są analizowane i wysyłane w   żądaniu gif (w zmiennej utmcc). Ten plik cookie jest aktualizowany za każdym   razem, gdy strona jest następnie przeglądana w Państwa witrynie; w związku z tym   jest używany do analizy nawigacji gości w Państwa witrynie.                    

__utmz                    

Zmienne niestandardowe                    

Można zdefiniować własne segmenty do raportowania   poszczególnych danych. W przypadku użycia funkcji _setCustomVar () w kodzie   śledzenia w celu zdefiniowania zmiennych niestandardowych Google Analytics   używa tego pliku cookie do śledzenia i raportowania informacji. W przypadku   typowego użycia można użyć tej metody do segmentacji gości w Państwa witrynie   (dochód, zakres wiekowy, preferencje dotyczące produktów).                    

                     

___utmv                    

Optymalizator witryny                    

Można używać Google Analytics wraz z Google Website Optimizer   (GWO). Narzędzie to pomaga określić najbardziej efektywny projekt dla Państwa   witryny. Kiedy na Państwa stronie uruchomiony jest skrypt optymalizujący   witrynę, w Państwa wyszukiwarce tworzony jest plik cookie _utmx, a jego   wartość zostaje wysłana do Google Analytics. Więcej informacji można znaleźć   w Centrum Pomocy Optymalizatora Witryny.                    

___utmx                    

 

Po stworzeniu/zaktualizowaniu plików cookie w przeglądarce internetowej dane, które one zawierają, potrzebne do raportowania, są wysyłane na serwery Analytics w URL żądania gif przy pomocy parametru utmcc.


Usługa Google Analytics tworzy następujące pliki cookie, opisane w poniższej tabeli. Domyślna konfiguracja i korzystanie z Google Analytics tworzy jedynie 4 pierwsze pliki cookie opisane w tabeli.

 

Nazwa                    

Opis                    

Data wygaśnięcia                    

__utma                    

Ten plik cookie jest zazwyczaj tworzony w przeglądarce od   pierwszej wizyty w Państwa witrynie z tej przeglądarki internetowej. Jeśli   plik cookie został usunięty przez użytkownika przeglądarki, a przeglądarka   następnie odwiedzi Państwa witrynę, stworzony będzie nowy plik cookie __utma   z innym unikalnym identyfikatorem. Ten plik cookie jest używany do określenia   unikatowych gości witryny i jest aktualizowany przy każdym przeglądaniu   strony. Ponadto, ten plik cookie posiada unikalny identyfikator   wykorzystywany przez Google Analytics w celu zapewnienia ważności i   dostępności pliku cookie jako dodatkowego środka bezpieczeństwa.                    

                     

2 lata od stworzenia / aktualizacji                    

__utmb                    

Ten plik cookie jest używany do ustanowienia i kontynuowania   sesji użytkownika w Państwa witrynie. Gdy użytkownik przegląda stronę w   Państwa witrynie, kod Google Analytics próbuje zaktualizować ten plik cookie.   Jeśli nie znajdzie pliku cookie, tworzony jest nowy plik cookie i tworzona   jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę w   Państwa witrynie, ten plik cookie jest aktualizowany i wygasa 30 minut   później, kontynuując pojedynczą sesję tak długo, jak długo trwa aktywność   użytkownika, co 30 minut. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zatrzymuje   się na stronie w Państwa witrynie na dłużej niż 30 minut. Można   dostosować domyślny czas trwania sesji użytkownika za pomocą funkcji   _setSessionCookieTimeout ().                    

30 minut od stworzenia / aktualizacji                    

__utmc                    

Ten plik cookie nie jest już używany przez kod ga.js do   określania stanu sesji.                    

W przeszłości ten plik cookie współpracował z plikiem cookie   __utmb w celu określenia, czy należy ustanowić nową sesję dla   użytkownika. Aby zapewnić wsteczną kompatybilność z witrynami nadal   korzystającymi z kodu śledzenia urchin.js, ten plik cookie będzie zawsze   tworzony i wygaśnie w momencie opuszczenia przeglądarki przez użytkownika.   Jednak w przypadku opracowywania śledzenia dla swojej witryny i używania   kodu ga.js nie należy interpretować istnienia tego pliku cookie jako znaku   nowej sesji lub zakończonej sesji.                    

Niezdefiniowany                    

__utmz                    

Ten plik cookie przechowuje rodzaj środków używanych przez   gościa w celu uzyskania dostępu do Państwa witryny, czy to bezpośrednio,   poprzez łącze odsyłające, wyszukiwanie stron internetowych lub kampanię   (ogłoszenie lub łącze w wiadomości e-mail). Służy do oceny ruchu w   wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji po stronach w Państwa   witrynie. Ten plik cookie jest aktualizowany przy każdym przeglądaniu strony   w Państwa witrynie.                    

                     

6 miesięcy od stworzenia / aktualizacji                    

__utmv                    

Zasadniczo ten plik cookie nie jest obecny w domyślnej   konfiguracji kodu śledzenia. Plik cookie __utmv przekazuje informacje   dostarczane przez funkcję _setVar (), za pomocą której tworzą Państwo własny   segment użytkownika. Łańcuch ten jest następnie przekazywany do serwerów   Analytics w URL żądania gif przy użyciu parametru utmcc. Ten plik cookie jest   tworzony wyłącznie, gdy dodali Państwo funkcję _setVar () dla kodu śledzenia   na stronie swojej witryny.                    

                     

2 lata od stworzenia / aktualizacji                    

__utmx                    

Ten plik cookie jest używany przez Optymalizator Witryny i   jest tworzony tylko wtedy, gdy kod śledzenia Optymalizator Witryny jest   zainstalowany i odpowiednio skonfigurowany do Państwa stron. Kiedy skrypt   optymalizatora jest uruchomiony, ten plik cookie przechowuje zmiany, które   ten użytkownik przekazał do każdego eksperymentu. W rezultacie doświadczenia   gości w Państwa witrynie są stałe. Więcej informacji można znaleźć w Centrum   Pomocy Optymalizatora Witryny.                    

                     

2 lata od stworzenia / aktualizacji                    


Inne zewnętrzne pliki cookie, których czasami używamy

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę, mogą Państwo zauważyć, że niektóre pliki cookie zbierają informacje dla innych witryn. Kiedy na przykład oglądają Państwo stronę z nagraniami wideo, mogą być przekazywane pliki cookie z serwisu YouTube. Nie kontrolujemy ustawień tych plików cookie. Zalecamy, by w celu uzyskania dalszych informacji, odwiedzić witryny tych osób trzecich.

Poniżej znajduje się lista zewnętrznych plików cookie, które można znaleźć w tej witrynie, jak również łącza do konkretnych informacji:

Okno podmiotu stowarzyszonego

Wynagradzanie na podstawie wyników

Microsoft

Intella

Youtube

Google Adwords

ClickTale

Ankieta 4Q 

 

Jak kontrolować lub usuwać pliki cookie?

Jeśli pliki cookie nie są włączone na Państwa komputerze, korzystanie z naszej witryny nie będzie optymalne i niektóre jej części lub funkcje nie będą dostępne. Jednak na życzenie mogą Państwo kontrolować lub usunąć pliki cookie.

Informacje na temat usuwania plików cookie lub kontrolowania plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutCookies.org. 

 Polityka ochrony danych    

 

1.      Wprowadzenie

 

Haier to międzynarodowa firma zajmująca się elektroniką użytkową i sprzętem gospodarstwa domowego. Projektuje, opracowuje, wytwarza i sprzedaje produkty, w tym klimatyzatory, telefony komórkowe, komputery, kuchenki mikrofalowe, pralki, chłodziarki i telewizory.

 

Siedziba główna znajduje się w Chinach, ale kilka jednostek firmy Haier ma swoje siedziby w Unii Europejskiej.

 

Firma Haier kładzie szczególny nacisk na prowadzenie działalności zgodnie z zasadami prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych, niezależnie od tego, czy są to jej pracownicy czy osoby z zewnątrz, takie jak klienci, nabywcy, partnerzy, osoby ubiegające się o pracę, dostawcy itp.

 

Celem niniejszej Polityki ochrony danych („Polityka”) jest przekazanie informacji na temat zobowiązań złożonych przez firmę Haier w celu zagwarantowania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa.

 

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom zgodnie z kontekstem regulacyjnym i prawnym oraz doktryną organów nadzoru.

 

2.      Definicje

 

Administrator”: Podmiot prawny firmy Haier, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Osoba, której dane dotyczą”: Każda osoba fizyczna, w tym Państwo, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę Haier.

 

Dane osobowe”: Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na przykład na podstawie numeru IP, numeru tożsamości lub co najmniej jednego czynnika określającego społeczną, kulturową, fizyczną lub ekonomiczną tożsamość tej osoby.

 

Przetwarzanie”: Dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Podmiot przetwarzający”: Osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca dane osobowe w imieniu podmiotu prawnego firmy Haier.

 

3.      Prawo właściwe

 

W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym pewności i przejrzystości prawnej Unia Europejska przyjęła rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

 

Prawo miejscowe każdego państwa członkowskiego pozostaje w mocy w granicach wyznaczonych przez RODO.

 

Niniejsza Polityka podlega przepisom RODO oraz odpowiednim przepisom prawa miejscowego danego podmiotu prawnego Haier.

 

4.      Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Firma Haier zobowiązuje się zagwarantować, że dane osobowe są:

 

-         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 

-         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;

 

-         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne;

 

-         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 

-         przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;

 

-         przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

5.      Zakres obowiązków

 

Firma Haier zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

    Kierownictwo

 

Kierownictwo odpowiada za zdefiniowanie i ustrukturyzowanie wszystkich procesów, w których dane osobowe mogą być zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane oraz za zapewnienie ich zgodności z niniejszą Polityką.

 

W szczególności w zakres obowiązków kierownictwa wchodzą następujące zadania:

 

-         zapewnienie wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa;

 

-         dopilnowanie, by procesy zbierania, wykorzystania lub przetwarzania danych osobowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz by osoby odpowiedzialne na szczeblu globalnym i lokalnym były poinformowane o niezbędnych zmianach;

 

-         regularne monitorowanie obowiązujących przepisów prawa.

 

    Pracownicy

 

Każdy pracownik firmy Haier ma obowiązek przetwarzania danych osobowych, do których ma dostęp w ramach zatrudnienia, jako informacji ściśle poufnych.

 

Każdy pracownik firmy Haier może zbierać, wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe zgodnie ze zdefiniowaną procedurą firmy Haier, ale jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich obowiązków.

 

    Inspektor ochrony danych

 

W sytuacjach wymaganych przepisami prawa każdy podmiot prawny Haier powoła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za zgodność z odpowiednimi przepisami prawa ochrony danych i prywatności oraz postanowieniami niniejszej Polityki.

 

6.      Jak przetwarzamy dane osobowe?

 

    W jakich sytuacjach uzyskujemy dane osobowe?

 

-         zatrudniając pracowników;

 

-         poprzez kontakt ze strony naszych nabywców, dostawców lub innych osób nawiązywany przez witrynę, przez telefon, e-mail lub innymi środkami;

 

-         w drodze pozyskiwania nowych klientów.

 

    Jak przestrzegamy zasady przejrzystości określonej w RODO?

 

Każda osoba, której dane dotyczą, jest informowana przez podmiot prawny Haier, który zbiera dane osobowe, o tym, że jej dane osobowe są zbierane, wykorzystywane lub przetwarzane, oraz o tym, co Haier robi z jej danymi osobowymi.

W szczególności każda osoba, której dane dotyczą, jest informowana (i) o rodzajach danych osobowych, które będą podlegać przetwarzaniu; (ii) o konkretnych celach przetwarzania; (iii) o podmiotach, którym te dane osobowe mogą być przekazywane, oraz (iv) o sposobie, w jaki osoba, której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa.

 

    Jak wykorzystujemy dane osobowe?

 

Dane osobowe podlegają poufności danych. Firma Haier stosuje poniższe zasady w celu zapobieżenia niedozwolonemu zbieraniu, przetwarzaniu lub wykorzystaniu danych przez swoich pracowników:

 

-         Pracownicy mogą mieć dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie stosownym do rodzaju i zakresu danego zadania;

 

-         Pracownicy nie ujawniają danych osobowych nieuprawnionym osobom, w firmie ani na zewnątrz;

 

-         Pracownicy nie udostępniają danych osobowych w sposób nieformalny;

 

-         W przypadku wątpliwości co do dowolnego aspektu ochrony danych pracownicy zwracają się o pomoc do swojego kierownika lub ewentualnie inspektora ochrony danych;

 

-         Pracownicy przejdą stosowne przeszkolenie, które pomoże im w poznaniu zakresu swoich obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

    Jak przestrzegamy prawidłowości danych?

 

Firma Haier gwarantuje, że dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, stosując następujące zasady:

 

-         Dane osobowe będą przechowywane w jak najmniejszej liczbie miejsc;

 

-         Pracownicy będą korzystać z każdej okazji do aktualizacji danych, a kierownictwo zapewni regularne sprawdzanie stosownych baz danych i systemów;

 

-         W miarę odkrywania nieścisłości dane osobowe będą aktualizowane.

 

    Jak przechowujemy dane osobowe?

 

Firma Haier zdaje sobie sprawę, że okresy przechowywania danych osobowych muszą być ograniczone do ścisłego minimum.

 

W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania firma Haier stosuje następujące zasady:

 

-         Dokumenty lub akta, które nie są aktualnie potrzebne, winny być przechowywane w zamkniętej szufladzie lub szafie na dokumenty;

 

-         Pracownicy winni upewniać się, że dokumenty i wydruki nie są pozostawiane na widoku dla osób nieupoważnionych;

 

-         Niepotrzebne już wydruki zawierające dane osobowe należy wrzucać do niszczarki i bezpiecznie usuwać;

 

-         Dane osobowe muszą być chronione silnymi hasłami, które są często zmieniane i nigdy nie są ujawniane innym pracownikom;

 

-         Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na wyznaczonych do tego dyskach i serwerach i można je przesyłać wyłącznie na zatwierdzone serwisy przetwarzania w chmurze;

 

-         Serwery zawierające dane osobowe są zlokalizowane w bezpiecznych miejscach, z dala od ogólnej powierzchni biurowej;

 

-         Należy często wykonywać kopie zapasowe danych osobowych;

 

-         Wszystkie serwery i komputery zawierające dane osobowe winny być chronione przez zatwierdzone oprogramowanie zabezpieczające i zaporę sieciową.

 

7.      Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 

-         prawo dostępu (art. 15 RODO): W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

 

-         prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 

-         prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo spowodowania, by dotyczące jej dane osobowe zostały usunięte.

 

-         prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

 

-         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

 

-         prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W niektórych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo w  momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

 

Aby móc skutecznie realizować te żądania i bezpiecznie przenosić dane osobowe do osoby, której dane dotyczą, firma Haier wdrożyła wewnętrzną procedurę obsługi żądań osób, których dane dotyczą.

 

8.      Przekazywanie danych osobowych

 

Ponieważ Haier to grupa międzynarodowa, dane osobowe mogą być przekazywane do krajów poza EOG. W takim przypadku Haier gwarantuje, że dany kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, zgodnie z art. 44 do 50 RODO.

 

Przekazywanie danych osobowych w ramach grupy Haier podlega odpowiednim zabezpieczeniom dzięki porozumieniu międzyzakładowemu, które odwołuje się do standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (klauzule dotyczące przekazywania danych między administratorami 2004 i dotyczące przekazywania danych przez administratora podmiotowi przetwarzającemu 2010).

 

Przekazywanie danych osobowych poza grupę Haier jest organizowane dla każdego przypadku osobno. W takiej sytuacji firma Haier gwarantuje, że takie przekazanie (i) jest dokonywane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub (ii) podlega odpowiednim gwarancjom.

 

9.      Bezpieczeństwo

 

    Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

 

Firma Haier wdrożyła stosowne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku przetwarzania.

 

Środki te są szczegółowo określone w innych politykach dotyczących bezpieczeństwa i infrastruktury informatycznej firmy Haier.

 

    Naruszenie ochrony danych osobowych

 

Na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych firma Haier wdrożyła procedurę wewnętrzną mającą na celu zapobieganie naruszeniom ochrony danych osobowych oraz ich wykrywanie i powstrzymywanie, jak również powiadamianie stosownego organu nadzorczego oraz – ewentualnie – osób, których dane dotyczą, w stosownym terminie.

 

 

Sporządzono we Francji, dnia 25 maja 2018 r.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI DLA PODMIOTÓW DANYCH B2B


Zgodnie z „RODO” (rozporządzenie UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Państwa dane osobowe podlegają opisanemu poniżej przetwarzaniu.


Firma Haier Poland, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, zbiera niektóre Państwa dane w celu zarządzania realizacją umowy między Haier Poland a Państwa firmą (zamówienia, faktury).

 

Przetwarzanie to jest konieczne do realizacji umowy.


Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują tożsamość i służbowe informacje kontaktowe.

 

Dane te są przekazywane do naszych wewnętrznych służb (dział sprzedaży).


Przechowujemy te dane przez maksymalny okres pięciu lat od zakończenia obowiązywania umowy z Państwa firmą.


Zgodnie z art. 16 do 21 RODO po spełnieniu ścisłych, wprowadzonych tam warunków, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia go, jak również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia.

 

Z praw tych można skorzystać, przesyłając pismo do naszej siedziby głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@haier.pl, z zastrzeżeniem że do żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.


Można też wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (
https://www.uodo.gov.pl/).
Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center