เครื่องปรับอากาศ

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น

HSU-24FVP03T

  • SelfClean
  • Super IFD
  • Smart Control

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น

HSU-24FSG03T

  • Self Cleaning
  • Smart Control
  • Vertical Airflow

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น

HPU-24FST03T

  • Smart Control
  • Vertical Airflow
  • PID Inverter

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789