คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Photocatalytic Filter
  • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
  • Blue Fin