เครื่องปรับอากาศติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VNR03T(N)

  • Self Cleaning
  • Turbo Cool
  • 3D Airflow
เพิ่มรายการโปรด ซื้อที่ไหน
คุณลักษณะ
 

Evaporator Self Cleaning Function


ฟังก์ชั่นการทำความสะอาดเครื่องได้เอง โดยการปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิด
น้ำแข็งเกาะ เพื่อช่วยในการล้างคราบสิ่งสกปรก สะดวกสบายใช้งานง่ายด้วยปุ่ม
สั่งการทำงานเพียงสัมผัสเดียว

 

Nano purify filter & Nano Carbon filter


เทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้งแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ แผ่นกรองอากาศ Nano Purify Filter ประกอบ
ด้วยสารประสิทธิภาพเงินและไทเทเนียม เคลือบสารด้วย
เทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผ่นกรองอากาศ Nano Carbon Filter เคลือบสารคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่นไม่
พึงประสงค์และกลิ่นอับชื้น ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยกำจัดกลิ่น ทำให้อากาศสะอาดลึกถึงระดับโมเลกุล

 

Turbo Cool


เร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น 47% เย็นเร็วเพียงนิ้วสัมผัส

สเปค
คู่มือ

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789