เครื่องปรับอากาศติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VQA03T(B)

  • R410A
  • 180 Sine wave DC inverter
  • Nano-Aqua
เพิ่มรายการโปรด ซื้อที่ไหน
คุณลักษณะ
 

Smart Air- Pipe Design


เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง นำมาผลิต
ทุกขั้นตอนทุกรุ่น ท่อนํ้ายาแอร์
เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ผลิต
ด้วยทองแดงแท้ 100 % ทนทาน
ภายในท่อทองแดง ออกแบบลวดลาย
ช่วยผลักดันน้ำยาทำความเย็นได้
เต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยถ่ายเท
ความร้อนได้ดีกว่าปกติถึง 30-50%

 

ประหยัด ค่าไฟฟ้าถึง 60%


เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ ระบบ
DC Inverter นวัตกรรมเครื่อง
ปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงาน
สูงสุด ใช้ BLDC motor ทั้งคอยด์
เย็น และคอยล์ร้อน เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ความเย็นสบายได้อย่างรวดเร็ว
ทันใจ และยังช่วยควบคุณอุณหภูมิ
ภายในห้องให้เหมาะสมสม่ำเสมอ
ลดเสียงรบกวน

 

Blue Fin Clean System


เทคโนโลยีการผลิตแผ่นฟิล์ม ใน
เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ แผง
อีแวปเพอร์เรเตอร์ เคลือบสาร
ลดความชื้น ลดการเกาะของฝุ่น
ละอองที่กระจายอยู่ในตัวเครื่อง
พร้อมระบบทำงานยังปล่อยลม
เย็นออกมา เพื่อระบายไอนํ้าที่เกาะ
ค้างบนแผงอีแวปเพอร์เรเตอร์์
ยึดอายุการใช้งาน ดีต่อสุขภาพ
ระบบการหายใจ

 

เย็นเร็วทันใจ 4 องศา 1 นาที


ปุ่มปรับอุณหภูมิแบบเร่งด่วน ช่วย
ให้ลมแรงขึ้น เร่งความเย็นภายใน
ห้องให้เย็นเร็วทันใจ เพียงปลาย
นิ้วสัมผัส อุณหภูมิลดลง 4 องศา
เพียง 1 นาที เพื่อความเย็นสดชื่น
ในทุกเวลาที่ต้องการ

 

รางวัลออกแบบ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ปี 2011


Stylist & Slim Design ได้รับ
รางวัลจาก IF Design Award
การออกแบบเครื่องปรับอากาศ
ให้ดูสวยและทันสมัย เสมือนเป็น
ของตกแต่งภายในบ้านอีกชิ้นหนึ่ง
และจอแสดงผล LED 5 สี แสดง
สถานะการทำงานของเครื่องปรับ
อากาศ (มีเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
รุ่น Aqua)

 

เทคโนโลยีประจุนํ้า ระดับนาโน


ถ้าคุณรู้สึกผิวแห้งเวลาที่อยู่ในห้อง
ที่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก
ผิวสูญเสียความชื้น ปัญหานี้จะ
หมดไปด้วยนวัตกรรม Nano Aqua
จะทำให้ผิวชุ่มชื้น เพราะเครื่องปรับ
อากาศจะปล่อยละอองน้ำระดับนาโน
(ระดับโมเลกุลที่เล็กมาก) ทำให้ผิว
ชุ่มชื้น ไม่แห้งอีกต่อไป (มีเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศรุ่น Aqua)

สเปค
คู่มือ

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789