คุณสมบัติที่สำคัญ
  • R410A
  • DC Inverter motor
  • 180 Sine wave DC inverter