คุณสมบัติที่สำคัญ
  • A PAM-DC
  • Turbo Cool
  • 3D Air Flow
  • Comfortable Sleep
  • EGAT Level 5