เครื่องปรับอากาศติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24CNB03T

  • R410A
  • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
  • Super Quiet
เพิ่มรายการโปรด ซื้อที่ไหน
คุณลักษณะ
 

Blue-Fin Clean System


เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตแผ่นฟิล์มในเครื่องปรับอากาศ
ไฮเออร์ 
แผงอีแวปเพอเรเตอร์ เคลือบสารลดความชื้น ลดการเกาะ
ของฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในตัวเครื่อง พร้อมระบบการ
ทำงานยังปล่อยลมเย็นออกมา เพื่อระบายไอนํ้าที่เกาะค้าง
บนแผงอีแวปเพอเรเตอร์์ ยึดอายุการใช้งานดีต่อสุขภาพ
ระบบการหายใจ

 

Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter


เทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้งแบคทีเรีย และกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

+ แผ่นกรองอากาศ Nano Purify Filter ประกอบด้วยสารประสิทธิภาพ
    Silver และ Titanium เคลือบสารด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้ง
    แบคทีเรียและเชื้อรา ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
+ แผ่นกรองอากาศ Nano Carbon Filter เคลือบสารคาร์บอน ช่วย
    ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์และกลิ่นอับชื้น ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ
    ป้องกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยกําจัดกลิ่น
    ทําให้อากาศสะอาดลึกถึงระดับโมเลกุล [เฉพาะรุ่น Aqua, VNQ,
    CNB (H)

สเปค
คู่มือ

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789