คุณสมบัติที่สำคัญ
  • การควบคุมอุณหภูมิ
  • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
  • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้