ตู้แช่เครื่องดื่ม

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-450G

  • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
  • 4 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้
  • No Frost ป้องกันนำ้แข็งเกาะ
เพิ่มรายการโปรด ซื้อที่ไหน
สินค้าที่หยุดการผลิตแล้ว
คุณลักษณะ
 

Auto Tray


ถาดระบายนํ้าทิ้ง อัตโนมัติ
ไม่ต้องเสียเวลาเทน้ำที่ถาดน้ำทิ้ง น้ำจะระเหย
ด้วยระบบความร้อนจากคอมเพรสเซอร์ หมด
ปัญหาน้ำทิ้งล้นทะลัก ประหยัดเวลา สะดวก

 

Low E Glass


กระจกประหยัดพลังงาน
กระจกชนิด Low E หนา 2 ชั้น รักษาความเย็น
และป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี ช่วย
ประหยัดพลังงาน

 

Moving Roller


ล้อเลื่อน
เคลื่อนย้ายสะดวก หมุนได้รอบทิศ 360 องศา
ช่วยให้การจัดวางได้ในทุกพื้นที่

 

Interior Lamp


หลอดไฟส่องสว่าง
จัดเก็บสินค้าคล่องตัวในที่มีแสงน้อย
ด้วยไฟส่องสว่างภายในตู้

 

Micro-Cellular Foaming


ฉนวนป้องกันความร้อน
ฝาและตัวตู้แช่ผลิตจากฉนวนกันความร้อน 
ความหนาแน่นสูง มีคุณสมบัติในการเก็บความ
เย็นดีเยี่ยม ป้องกันความร้อนจากภายนอก และ
ป้องกันการรั่วไหลของความเย็นภายในตู้แช่
ช่วยให้ประหยัดไฟ ยืดอายุการใช้งาน

 

No Frost


เย็น 2-10 องศา ไม่มีนํ้าแข็งเกาะ
ระบบทำความเย็น No Frost ป้องการจับตัว
ของน้ำแข็ง มาพร้อมพัดลมกระจายความเย็น
อย่างทั่วถึง

 

5 Years Warranty


คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
เพิ่มความมั่นใจ ด้วยการรับประกัน
คอมเพรสเซอร์นานถึง 5 ปีเต็ม ทุกรุ่น

สเปค
คู่มือ

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789