ตู้แช่

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ตู้แช่แข็ง

FST-228H-2

 • 5 Years Waranty
 • Super Quiet
 • Micro-Cellular Foaming

ตู้แช่แข็ง

FST-208H-2

 • 5 Years Waranty
 • Super Quiet
 • Micro-Cellular Foaming

ตู้แช่แข็ง

FST-108H-2GFST

 • 5 Years Waranty
 • Micro-Cellular Foaming
 • Super Quiet

ตู้แช่แข็ง

HCF-728H-2

 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-628H-2

 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-568H-2

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2A (GY)

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2A (YW)

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28ํ ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF-108H-2A (WW)

 • ทำความเย็น -18 ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%

ตู้แช่แข็ง

HCF208H-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่แข็ง

HCF-228H-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28 ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่แข็ง

HCF-368H-2

 • ทำความเย็น -18ํ ํC ถึง -28ํ ํC
 • ผนังตู้ภายใน อะลูมิเนียม 100%
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789