คุณสมบัติที่สำคัญ
  • 5 Years Waranty
  • Micro-Cellular Foaming
  • Super Quiet