ตู้เย็น

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

หนึ่งประตู

HR-CEQ18

 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี
 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

หนึ่งประตู

HR-CEQ15

 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี
 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

หนึ่งประตู

HR-CDA15SP (HR-CEA 15SP)

 • Smart Curve
 • Smart Color
 • Smart Cooling

หนึ่งประตู

HR-CDC18 (HR-CEC18)

 • Super Big
 • Smart Saving
 • Smart Curve

หนึ่งประตู

HR-BDN18VS

 • Super Big
 • Super Save
 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789