คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Soft Freezer
  • Special Room
  • Digital Control
  • UV Light