ตู้เย็น

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

มัลติ ดอร์

HRF-MD620

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

มัลติ ดอร์

HRF-SBS528

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GS

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GB

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GG

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789