ตู้เย็น

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

สองประตู

HRF-TMB54GI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB50GI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB47GI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB43GI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB40GI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-260MGI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-230MGI

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB54I

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB50I

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB47I

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB43I

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สองประตู

HRF-TMB40I

 • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
 • รับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789