เครื่องซักผ้า

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

สองถัง

HW120-B1558

 • ระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์
 • Low Noise
 • Quick Wash

สองถัง

HWM100-2501TWD

 • ฝาแบบใส
 • Quick Wash
 • ABT

สองถัง

HWM100-2501TWD

 • ระบบซักด่วน
 • ระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์
 • Low Noise

ฝาบน

HWM120-1701R

 • Haier Vortex Flow เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ 12 กก.

สองถัง

HWM-T100 OX

 • รับประกันมอเตอร์ 12 ปี
 • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

ฝาบน

HWM250-1701D

 • Haier Vortex Flow เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ 17 กก. DD-Inverter

สองถัง

HWM-T120 OX

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ระดับน้ำ 3 ระดับ
 • ฝาแบบใส

ฝาบน

HWM95-2501TW

 • Haier We Wash TwinDrum Topload

สองถัง

HWM-T160N

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ฝาแบบใส

ฝาบน

HWM140-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

สองถัง

HWM-T140 OX

 • ถังใหญ่พิเศษ เพื่อการซักระดับครอบครัว
 • โปรแกรมซักอัตโนมัติ 2 แบบ
 • ปุ่มปรับระดับน้ำ 3 ระดับ

ฝาบน

HWM120-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789