เครื่องซักผ้า

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ฝาบน

HWM120-1701R

 • Haier Vortex Flow เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ 12 กก.

ฝาบน

HWM250-1701D

 • Haier Vortex Flow เครื่องซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ 17 กก. DD-Inverter

ฝาบน

HWM95-2501TW

 • Haier We Wash TwinDrum Topload

ฝาบน

HWM140-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

ฝาบน

HWM120-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

ฝาบน

HWM100-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

ฝาบน

HWM90-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

ฝาบน

HWM80-1301T

 • Power Flow
 • 3 years warranty

ฝาบน

HWM130-501S(CC)

 • ขั้นตอนการซัก
 • ขั้นตอนการล้าง
 • ขั้นตอนการปั่น

ฝาบน

HWM75-501S(W)

 • ขั้นตอนการซัก
 • ขั้นตอนการล้าง
 • ขั้นตอนการปั่น

ฝาบน

HWM95-501S(W)

 • ขั้นตอนการซัก
 • ขั้นตอนการล้าง
 • ขั้นตอนการปั่น

ฝาบน

HWM95-501S(CC)

 • ขั้นตอนการซัก
 • ขั้นตอนการล้าง
 • ขั้นตอนการปั่น

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789