คุณสมบัติที่สำคัญ
  • ขั้นตอนการซัก
  • ขั้นตอนการล้าง
  • ขั้นตอนการปั่น