เครื่องซักผ้า

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

สองถัง

HW120-B1558

 • ระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์
 • Low Noise
 • Quick Wash

สองถัง

HWM100-2501TWD

 • ฝาแบบใส
 • Quick Wash
 • ABT

สองถัง

HWM100-2501TWD

 • ระบบซักด่วน
 • ระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์
 • Low Noise

สองถัง

HWM-T100 OX

 • รับประกันมอเตอร์ 12 ปี
 • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

สองถัง

HWM-T120 OX

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ระดับน้ำ 3 ระดับ
 • ฝาแบบใส

สองถัง

HWM-T160N

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ฝาแบบใส

สองถัง

HWM-T140 OX

 • ถังใหญ่พิเศษ เพื่อการซักระดับครอบครัว
 • โปรแกรมซักอัตโนมัติ 2 แบบ
 • ปุ่มปรับระดับน้ำ 3 ระดับ

สองถัง

HWM-T85N(BPF)

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ถังปั่นกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันกลิ่นอับ
 • หน้าปัดควบคุมการใช้งานแบบยกสูง เพื่อมุมมองที่ดีขึ้น

สองถัง

HWM-T100N(BPF)

 • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
 • ระดับน้ำ 3 ระดับ
 • ถังปั่นกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันกลิ่นอับ

สองถัง

HWM130-113S

 • ฝาแบบใส
 • จานซักออกแบบพิเศษ
 • โปรแกรมซักอัตโนมัติ 2 แบบ

สองถัง

HWM-T75PF

 • รับประกันมอเตอร์ 12 ปี
 • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789