คุณสมบัติที่สำคัญ
  • 5 Years Motor Warranty
  • Rust Free
  • Fresh Spin