คุณสมบัติที่สำคัญ
  • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
  • ฝาแบบใส