คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Shock Proof
  • มาตรฐาน IP25
  • สุดยอดระบบนิรภัย 13 จุด