คำถาม: จอแสดงผลแสดงรหัส "E1"

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ไม่ได้วางท่อน้ำทิ้งลงพื้น?
2. ท่อน้ำทิ้งอุดตัน/หักงอ?

วิธีแก้ไข:

1. วางท่อน้ำทิ้งลงพื้น และเปิดฝาถังและปิดเพื่อเริ่มทำงานใหม่
2. นำสิ่งของที่อุดตันออก/แก้ไขท่อหักงอ และเปิดฝาถังและปิดเพื่อเริ่มทำงานใหม่

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง