คำถาม: น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องหรือน้ำไหลเข้าช้ามากจอแสดงผลแสดงรหัส "E4"

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ไม่ได้เปิดก็อกน้ำ หรือ น้ำก็อกไม่ไหล
2. วาล์วน้ำของเครื่องอุดตัน
3. แรงดันน้ำก็อกอ่อนเกินไป

วิธีแก้ไข:

1. เปิดก็อกน้ำ เปิดฝาถังและปิดเพื่อเริ่มทำงานใหม่
2. ทำความสะอาดวาล์วน้ำ เปิดฝาถังและปิดเพื่อเริ่มทำงานใหม่
3. ให้ใช้เครื่องในเวลาที่แรงดันน้ำไหลแรงขึ้น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง