คำถาม: จอแสดงผลแสดงรหัส "E6"

ตอบ:

สาเหตุ:อุปกรณ์สวิทช์ระดับน้ำเสีย

วิธีแก้ไข:โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง