คำถาม: ข้อแนะนำวิธีการละลายน้ำแข็งของตู้แช่แข็ง

ตอบ:

ควรทำการละลายน้ำแข็งเมื่อมีน้ำแข็งเกาะข้างพนังตู้หนามากกว่าหรือเท่ากับ ¼ นิ้ว ห้ามนำของแข็งหรือแหลมคมทำการเซาะน้ำแข็งเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้ท่อน้ำยารั่วได้

ขั้นตอนที่1: หมุนปุ่มตั้งความเย็นไปที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ “MIN” หลังจากนั้นให้ดึงปลั๊กไฟออก

                 

 

ขั้นตอนที่2: นำอาหารหรือสิ่งของที่อยู่ภายในตู้แช่ออกไปเก็บไว้ที่ภาชนะที่มีฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาระดับ ความเย็นของอาหารไว้ในขณะที่ทำการละลายน้ำแข็งของตู้แช่

 

 ขั้นตอนที่3: ดึงฝาจุกที่ปิดรูท่อระบายน้ำทิ้งที่บริเวณด้านล่างภายใน ตู้แช่ออกดังแสดงในรูปด้านข้าง ปกติการละลายน้ำแข็ง จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าต้องการให้เร็วกว่านั้นควรเปิด

                   ฝา ตู้แช่ออกทิ้งไว้ในขณะละลายน้ำแข็ง ห้ามใช้เครื่องเปล่าลมร้อน ช่วยในการละลายน้ำแข็งเพราะอาจจะทำให้ผนังตู้เสียหายได้

                   

ขั้นตอนที่5: เมื่อน้ำละลายไหลออกจนหมดแล้ว ให้ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดทำ สะอาดให้แห้ง หลังจากนั้นปิดปุ่มท่อน้ำทิ้งเข้าที่เดิมและหมุนปลายลูกศรขึ้นด้านบน

ขั้นตอนที่6: นำจุดปิดรูระบายน้ำทิ้งที่ด้านล่างภายในตู้เข้าที่เดิม ดังแสดงในรูปภาพด้านข้าง

                 

ขั้นตอนที่7: ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบของแหล่งจ่ายไฟ ปรับปุ่มตั้งอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ

                   ถ้าต้องการเร่งทำความเย็นให้กดปุ่ม”Super freeze”ให้สัญญาณไฟสีเหลืองติด

ขั้นตอนที่8:นำอาหารหรือสิ่งของที่ต้องแช่ใส่เข้าภายในตู้แช่ โดยวางเรียงกันและเว้นช่องว่างเพื่อให้ความเย็นกระจายได้ทั่วถึง

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง