ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม ไม่สามารถเลือกการจ่ายน้ำดื่มได้

ตอบ

สาเหตุ, ปิดการใช้งานระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

วิธีแก้ไข, ถ้ามีการยกเลิกระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ระบบจ่ายน้ำดื่มจะไม่สามารถใช้งานได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789