ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม เกิดหยดน้ำเกาะบริเวณชั้นวางภายในตู้

ตอบ

สาเหตุ 1, มีการแช่อาหารมากเกินไปและวางในตำแหน่งที่ใกล้พนังด้านในมากเกินไปทำให้ระดับอุณภูมิไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกต่างของระดับอุณหภูมิทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นได้ในบริเวณต่างๆ

วิธีแก้ไข 1, ห้ามใส่อาหารที่มีความร้อน หรือ แช่อาหารปริมาณที่มากเกินไป(แน่นตู้)

 

สาเหตุ 2, นำอาหารที่มีความร้อน หรือ มีความชื้นสูงแช่ในตู้ที่เย็น ทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำในตัวอาหารเกิดหยดน้ำขึ้นได้ในบริเวณที่มีความเย็นสูงเช่นชั้นวางของหรือผนังของตู้

วิธีแก้ไข 2, ควรตั้งระดับความเย็นให้สูงขึ้นเล็กน้อยถ้าเกิดหยดน้ำภายในตู้ ควรตั้งอยู่ที่ 5'C - 7'C 

 

สาเหตุ 3, มีการเปิดประตูตู้ทิ้งไว้นานเกินไปทำให้ความชื้นภายนอกตู้เข้าไปกระทบความเย็นที่ในตู้เกิดหยดน้ำขึ้นได้

วิธีแก้ไข 3, ไม่ควรเปิด/ปิดประตูตู้บ่อย หรือ เปิดประตูทิ้งไว้นานเกินไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789