ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม อาหารที่แช่ในตู้เย็นระบบโนฟรอทเป็นน้ำแข็ง

ตอบ

สาเหตุ, โดยปกติทั่วไปตู้เย็นระบบโนฟรอทหมายถึง ตู้เย็นที่มีระบบลายน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ต้องมากดปุ่มละลายน้ำแข็งโดยผู้ใช้
           แต่อาหารที่แช่ในตู้ระบบโนฟรอทอาจแข็งเป็นน้ำแข็งได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้ :         
           1.ของหรืออาหารที่แช่มีความร้อน หรือ มีความชื้นสูงเกินไป?
           2.ตั้งความเย็นมากเกินไป?
           3.นำอาหารที่ของที่แช่ใกล้ช่องส่งลมเย็นมากเกินไป ?
           4.มีลมเย็นรั่วที่ขอบยาง?
           5.ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติบกพร่อง?

วิธีแก้ไข, 1.นำอาหารที่มีอุณหภูมิที่ปกติแล้วหรือใส่ภาชนะแล้วก่อนเข้าแช่ภายในตู้เย็น
             2.ปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ให้พอดีกับอาหารที่แช่ ปกติช่องแช่เย็นทั่วไปจะตั้งไว้ที่ระดับกลางคือที่ 5'C
             3.วางอาหารหรือสิ่งของให้ห่างจากช่องส่งลมเย็น 
             4.ถ้าขอบยางชำรุดมีลมเย็นรั่วออกได้ให้โทรแจ้งศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ
             5.โทรแจ้งศูนย์บริการเข้าตรวจสอบระบบละลายน้ำแข็ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789