ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม ไฟบอกตำแหน่ง หรือ หลอดไฟไม่ติด

ตอบ

สาเหตุ, สายไฟชำรุดหลุดหลวม หรือ มีอะไรบางอย่างภายในตัวเครื่องชำรุด

วิธีแก้ไข, ถ้าระบบทำความเย็นทำงานดี, แนะนำให้ตรวจสอบหลอดไฟขาดหรือขั่วหลอดหลวมหรือไม่. ถ้าทุกอย่างปกติ ให้โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ. ถ้าระบบทำความเย็นไม่ทำงาน, แนะนำให้ศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดอีกครั้ง หรือไม่โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789