ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม ไม่ติดตั้งสายดินจะได้หรือไม่

ตอบ

สาเหตุ, ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งสายดินที่ถูกต้อง ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายเกิดไฟรั่วที่โครงตู้ที่เป็นโลหะ ถ้าผู้ใช้ยืนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งของรายกายไปแตะกับตัวเครื่องที่มีไฟฟ้ารั่วไฟก็จะเดินผ่านตัวผู้ใช้ไปยังตัวนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่ถ้ามีการติดตั้งสายดินไฟที่รั่วก็จะไหลลงดินโดยไม่ผ่านตัวผู้ใช้ก็จะเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่า

วิธีแก้ไข, โดยทั่วไปแล้วตัวเครื่องจะเดินสายดินที่รอไว้ที่ตัวปลั๊กไฟแล้ว ถ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใช้มีการติดตั้งสายดินเต้าเสียบจะมี3ช่อง ซึ่งจะมีสายดินอยู่1ช่อง อีก2ช่องจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องดังแสดงในรูปภาพ 

                                                      

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789