ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม ช่องแช่เย็นไม่มีความเย็น

ตอบ

สาเหตุ 1, ตรวจสอบว่ามีการปิดใช้งานช่องแช่เย็นอยู่หรือไม่ สามารถสังเกตได้ที่แผงควบคุมมีการแสดงระดับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือไม่ ถ้าไม่แสดงว่ามีการปิดารใช้งานอยู่

วิธีแก้ไข 1, เปิดใช้งานช่องแช่เย็น

 

สาเหตุ 2, ตรวจสอบว่าช่องจ่ายลมเย็นที่อยู่ด้านบนของช่องแช่เย็นมีของที่แช่วางบดบังลมเย็นอยู่หรือไม่

วิธีแก้ไข 2, ควรวางของแช่เย็นให้ห่างออกจากพนังด้านในของช่องส่งลมเย็น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789