ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม อาหารที่แช่ในช่องแช่เย็นเป็นน้ำแข็ง

ตอบ

สาเหตุ, 1.วางอาหารไว้ใกล้ช่องจ่ายลมเย็นมากเกินไป                                             

           2.ในอาหารมีความชื้นสูง    

วิธีแก้ไข, อาหารที่แช่ในช่องแช่เย็นควรวางเว้นช่องให้ลมเย็นถ่ายเทให้ทั่วถึง และไม่ควรวางใกล้ผนังด้านในซึ่งผนังด้านในเป็นแผ่นทำความเย็นซึ่งตรงบริเวณนี้มีความเย็นสูงซึ่งอาจทำให้อาหารที่มีความชื้นสูงเกิดหยดน้ำขึ้นและเมื่อถูกความเย็นมากๆสามารถจับตัวเป็นน้ำแข็งได้ สำหรับอาหารที่มีความชื้นสูงควรน้ำแผ่นพลาสติกใสปิดกันหยดน้ำภายในอาหาร    

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789